Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 7.30-5.45
Dydd Mawrth 7.30-5.45
Dydd Mercher 7.30-5.45
Dydd Iau 7.30-5.45
Dydd Gwener 7.30-5.45
Manylion cyswllt Arweinydd: DONNA JOSEPH 01443 209120 post@meithrinfagartholwg.co.uk
Cyfeiriad CAMPWS GYMUNEDOL GARTH OLWG FFORDD SANT ILLTYD PENTRE`R EGLWYS PONTYPRIDD CF38 1RQ
Math o Gylch Meithrinfa Ddydd
  • Gofal Dydd Llawn (Elusen) Cymraeg
  • Rheolir gan Mudiad Meithrin