Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 8.45-12.50
Dydd Mawrth 8.45-12.50
Dydd Mercher 8.45-12.50
Dydd Iau 8.45-12.50
Dydd Gwener 8.45-12.50
Manylion cyswllt Arweinydd: Wendy Roberts 07375 921 107 cylchywaunddyfal@outlook.com
Cyfeiriad ST MICHAELS AND ALL ANGELS CHURCH, WHITCHURCH ROAD CAERDYDD CF14 3JL
Math o Gylch Cylch Meithrin
Cylch Cost £18.00 (8.45-12.30) GC YSGOL MYNYDD BYCHAN (8.45-12.50)
  • Gofal Dydd Llawn (Wedi'i reoli gan y Pwyllgor)
  • Gofal Sesiynol