Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 8.45-12.30
Dydd Mawrth 8.45-12.30
Dydd Mercher 8.45-12.30
Dydd Iau 8.45-12.30
Dydd Gwener 8.45-12.30
Manylion cyswllt Arweinydd: ILID HAF 07375 921107 ymholiadau@cylchywaunddyfal.co.uk
Cyfeiriad ST MICHAELS AND ALL ANGELS CHURCH FFORDD YR EGLWYS NEWYDD CAERDYDD CF14 3JL
Math o Gylch Cylch Meithrin
Cylch Cost £24.00
  • Gofal Sesiynol