Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Talsarnau, Stryd Fawr, Talsarnau, Gwynedd  LL47 6TA

Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch.
Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Y swydd i ddechrau mis Medi 2023.

 

 

Manylion y Swydd

Cyflog: I'w drafod

Oriau: 5 diwrnod, 25 awr yr wythnos

Manylion cymwysterau

Gofynnir am gymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig addas ar Lefel 3 neu uwch ynghyd â phrofiad perthnasol i gymryd gofal o gylch

Gwybodaeth Ychwanegol

Person cyswllt am ragor o wybodaeth:

Meinir Jones – cylchtalsarnau@aol.co.uk

Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 03/07/2023

Manylion y Cylch

TALSARNAU A’R CYLCH

Manylion cyswllt Arweinydd: SONIA WYN PUGH-JONES 07392 931404 cylchtalsarnau@aol.com
Cyfeiriad NEUADD GYMUNEDOL TALSARNAU STRYD FAWR TALSARNAU LL47 6TA
Math o Gylch Cylch Meithrin
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.00-13.00
Dydd Mawrth 9.00-13.00
Dydd Mercher 9.00-13.00
Dydd Iau 9.00-13.00
Dydd Gwener 9.00-13.00