Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad: Ysgol y Fro, Llangyndeyrn, Cydweli, Sir Gar, SA17 5BW

Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch.

Y gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn angenrheidiol.

 

Manylion y Swydd

Cyflog: £13.00 yr awr

Oriau: Llun-Iau, 8.45-3.15

Manylion cymwysterau

Gofynnir am gymhwyster NVQ2/3, NNEB neu thystysgrif Blynyddoedd Cynnar

Gwybodaeth Ychwanegol

Am wybodaeth pellach, disgrifiad swydd a ffurflen gais cysylltwch â’r Cydlynydd Cefnogi Cylchoedd, Mrs Jayne Thomas ar 07792 946904

 

Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 26/07/2024

Manylion y Cylch

Y FRO, LLANGYNDEYRN

Manylion cyswllt Arweinydd: FFION EVANS 01269 870573 meithrinllangyndeyrn@hotmail.com
Cyfeiriad YSGOL Y FRO LLANGYNDEYRN CYDWELI SA17 5BW
Math o Gylch Cylch Meithrin
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.00-3.00
Dydd Mawrth 9.00-3.00
Dydd Mercher 9.00-3.00
Dydd Iau 9.00-3.00
Dydd Gwener 9.00-3.00