Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad: Hen Ysgol Beuno Sant, Heol y Castell, Y Bala, Gwynedd  LL23 7UU

Mae’r Ganolfan Deulu  yn chwilio am GOGYDD / GLANHAWR  dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y Ganolfan.

Swydd yn cynnwys paratoi prydau ar gyfer plant sydd yn mynychu’r Ganolfan, mae Bwydlen Iachus i’w dilyn.

Mae glanweithdra i safon uchel yn hynod bwysig, felly rydym am benodi person fydd yn gyfrifol am holl lanweithdra’r Ganolfan.

Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Dyddiad cau: 09:00, 31 Mawrth 2023

Manylion y Swydd

Cyflog: I'w drafod

Oriau: Swydd llawn amser neu ran amser, gallwn addasu ar gyfer yr ymgeisydd

Manylion cymwysterau

Bydd disgwyl i ymgeisydd llwyddiannus weithio tuag at Level 2 Hylendid Bwyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Galwch draw i’r Ganolfan am sgwrs neu cysylltwch â Stacy Galdo drwy ffonio 01678 528571 neu canolfandeuluybala@outlook.com

 

Swyddi eraill cyfagos
Cynorthwyydd Cylch Meithrin Cerrigydrudion
Conwy

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 10/04/2023

8.1 mi
Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 31/03/2023

Manylion cyswllt Arweinydd: Michelle Gregory 01678528571 canolfandeuluybala@gmail.com
Cyfeiriad Hen Ysgol Beuno Sant Heol y Castell Y Bala LL23 7UU
Math o Gylch Meithrinfa Ddydd
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 7.30 - 18.00
Dydd Mawrth 7.30 - 18.00
Dydd Mercher 7.30 - 18.00
Dydd Iau 7.30 - 18.00
Dydd Gwener 7.30 - 18.00
Swyddi eraill cyfagos
Cynorthwyydd Cylch Meithrin Cerrigydrudion
Conwy

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 10/04/2023

8.1 mi