Back to jobs

Cogydd Cyflenwi Meithrinfa Medra

Sir Fôn
Dyddiadau Cau & Cyfweliad

Dyddiad Cau: 26/10/2021

Manylion y swydd

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyfeiriad: Meithrinfa Medra, Canolfan Plant Llangefni, Ffordd y Coleg, Lon Talwrn, Llangefni LL77 7LP

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Enw: Delyth Evans

Rhif Ffôn: 01970 639639

E-bost: delyth.evans@meithrin.cymru

 

Gwneud Cais:

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma:

Manylion y swydd

Cyflog: MM1: £17,056 pro rata

Oriau: Oriau Achlysurol

Manylion cymwysterau

Cymhwyster proffesiynol priodol newn arlwyo, Cymhwyster Hylendid Bwyd

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch. Oherwydd hyn, ynghyd â diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.

Related Cylch

MEITHRINFA MEDRA