Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyfeiriad: Meithrinfa Medra, Canolfan Plant Llangefni, Ffordd y Coleg, Lon Talwrn, Llangefni LL77 7LP

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Enw: Delyth Evans

Rhif Ffôn: 01970 639639

E-bost: delyth.evans@meithrin.cymru

 

Gwneud Cais:

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma:

Manylion y Swydd

Cyflog: MCC1: £20,319 y flwyddyn pro rata sef £10.42 yr awr

Oriau: 10 awr yr wythnos. Dydd Llun i Ddydd Gwener 11.00-1.00 (neu 11.30-1.30)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch. Oherwydd hyn, ynghyd â diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.

Swyddi eraill cyfagos
Arweinydd ar y Cyd, Cylch Meithrin Bodffordd
Sir Fôn

Cyflog: £11 yr awr

Dyddiad Cau: 17/04/2023

2.7 mi
Cynorthwyydd Cylch Meithrin Parc y Bont
Sir Fôn

Cyflog: £10.50 yr awr

Dyddiad Cau: 24/04/2023

3.6 mi
Cymhorthydd Cylch Meithrin Bryngwran
Sir Fôn

Cyflog: Cyflog byw

Dyddiad Cau: 31/03/2023

5.7 mi
Arweinydd Cylch Meithrin a Chlwb Gofal Y Felinheli
Gwynedd

Cyflog: O £14 yr awr. I’w drafod yn ddibynol ar brofiad

Dyddiad Cau: 07/04/2023

6.6 mi
Cynorthwyydd Achlysurol Meithrinfa Plas Pawb
Gwynedd

Cyflog: £10.78 yr awr

Dyddiad Cau: 06/04/2023

8.2 mi
Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 30/03/2023

Manylion y Cylch

MEITHRINFA MEDRA

Manylion cyswllt Arweinydd: LOWRI OWEN 01248 725825 post@meithrinfamedra.co.uk
Cyfeiriad CANOLFAN PLANT LLANGEFNI FFORDD Y COLEG LON TALWRN LLANGEFNI LL77 7LP
Math o Gylch Meithrinfa Ddydd
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 7:30-6.00
Dydd Mawrth 7:30-6.00
Dydd Mercher 7:30-6.00
Dydd Iau 7:30-6.00
Dydd Gwener 7:30-6.00
Swyddi eraill cyfagos
Arweinydd ar y Cyd, Cylch Meithrin Bodffordd
Sir Fôn

Cyflog: £11 yr awr

Dyddiad Cau: 17/04/2023

2.7 mi
Cynorthwyydd Cylch Meithrin Parc y Bont
Sir Fôn

Cyflog: £10.50 yr awr

Dyddiad Cau: 24/04/2023

3.6 mi
Cymhorthydd Cylch Meithrin Bryngwran
Sir Fôn

Cyflog: Cyflog byw

Dyddiad Cau: 31/03/2023

5.7 mi
Arweinydd Cylch Meithrin a Chlwb Gofal Y Felinheli
Gwynedd

Cyflog: O £14 yr awr. I’w drafod yn ddibynol ar brofiad

Dyddiad Cau: 07/04/2023

6.6 mi
Cynorthwyydd Achlysurol Meithrinfa Plas Pawb
Gwynedd

Cyflog: £10.78 yr awr

Dyddiad Cau: 06/04/2023

8.2 mi