Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad:Ysgol llan-y-pwll, Borras Park Road, Borras, Wrescam. LL12 7TH

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â
staff y cylch.

Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Manylion y Swydd

Cyflog: £10.50 yr awr gyda chodiad i £11.50 ym mis Ebrill

Oriau: Oriau Achlusyrol-11.15-15.30

Manylion cymwysterau

Lefel 2 neu uwch mewn gofal plant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Person cyswllt am ragor o wybodaeth a manylion cysylltu:

Ffion Jones-cylchllanypwll@outlook.com

Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 08/03/2024

Manylion y Cylch

LLAN-Y-PWLL (BORRAS gynt)

Manylion cyswllt Arweinydd: Ffion Jones 07376 717486 cylchllanypwll@outlook.com
Cyfeiriad YSGOL LLAN-Y- PWLL BORRAS PARK ROAD BORRAS WRESCAM LL12 7TH
Math o Gylch Cylch Meithrin
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 11:45 - 15:15
Dydd Mawrth 11:45 - 15:15
Dydd Mercher 11:45 - 15:15
Dydd Iau 11:45 - 15:15
Dydd Gwener 11:45 - 15:15