Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad: Ysgol Bodhyfryd, Bryncabanau Road, Wrecsam, LL13 7DA

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch o fis Medi 2024 am gyfnod o 12 mis i gychwyn.
Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Manylion y Swydd

Cyflog: £11.64 yr awr

Oriau: I'w trafod.

Manylion cymwysterau

Gofynnir am brofiad a chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar Lefel 3

Gwybodaeth Ychwanegol

Gyrrwch CV a llythyr i Cylchbodhyfryd@gmail.com
Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Rebecca Suckley 07702 736962.

Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 29/07/2024