Back to jobs

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Bro Elfed (Cylch newydd i ddechrau Ionawr 2022)

Sir Gâr
Dyddiadau Cau & Cyfweliad

Dyddiad Cau: 05/11/2021

Manylion y swydd

Lleoliad: Neuadd Gymunedol Cynwyl Elfed, Heol y Meddyg, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin SA33 6TR

Mae'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn angenrheidiol

Manylion y swydd

Cyflog: £9.00 yr awr

Oriau: 8.45y.b-12.30y.p 3 bore yr wythnos (Posibilrwydd i fod yn 5 bore yr wythnos)

Manylion cymwysterau

Gofynir am brofiad a chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar o leiaf Lefel 2 i ofalu am blant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Am wybodaeth bellach,disgrifiad swydd a ffurflen gais cysylltwch â’r Ysgrifennydd Sian Bryan ar 07817130778

Related Cylch

BRO ELFED