Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad: Y Caban, Ysgol Bro Preseli, Crymych SA41 3QH

Mae’r cylch meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch.

Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

 

 

Manylion y Swydd

Cyflog: £10.00 yr awr

Oriau: 08:45y.b - 12:15y.p am dri neu bedwar bore yr wythnos.

Manylion cymwysterau

NVQ Gofal a Datblygiad Plentyn, a phrofiad perthnasol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Am fanylion llawn a ffurflen gais cysylltwch â Jill Lewis drwy – jill.lewis@meithrin.cymru – 07800 540434 neu Nia Rees drwy niarees23@hotmail.com – 07530 806857

Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 03/02/2023

Manylion y Cylch

CRYMYCH

Manylion cyswllt Arweinydd: WENDY PHILLIPS 07776 097224 cmcrymych@outlook.com
Cyfeiriad Y CABAN YSGOL Y FRENNI CRYMYCH SA41 3QH
Math o Gylch Cylch Meithrin
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.00-12.00
Dydd Mawrth 9.00-12.00
Dydd Mercher 9.00-12.00
Dydd Iau 9.00-12.00
Dydd Gwener 9.00-12.00