Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg

Manylion y Swydd

Cyflog: £11.50 yr awr

Oriau: 16 awr yr wythnos – cynyddu ar ol cofrestru a AGC

Manylion cymwysterau

Gofynnir am brofiad a chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar o leiaf Lefel 2 i ofalu am blant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os oes diddoreb yn y swydd, a dim cymhwyster, mae modd gwneud y cymhwyster wrth weithio yn y Cylch.

Person cyswllt am ragor o wybodaeth a manylion cysylltu – Llinos Haf llinos.haf@meithrin.cymru neu Carole Williams carole.williams@meithrin.cymru

Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 21/06/2024