Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Dyddiad cychwyn: Medi 2024

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg

  • Oriau gweithio:16awr+
  • Isafswm Cyflog Cenedlaethol + cynllyn penswin
  • Cymhwyster L3 Blynyddoedd Cynnar Cydnabyddiedig
  • Profiad o weithio gyda phlant ym maes y blynyddoedd cynnar
Manylion y Swydd

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Oriau: 16awr +

Manylion cymwysterau

Gofynnir am gymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig addas ar Lefel 3 neu uwch ynghyd â phrofiad perthnasol

Gwybodaeth Ychwanegol

I wneud cais gyrrwch CV a llythyr i pwyllgor.cylchdeiniolen@outlook.com

Swyddi eraill cyfagos
Cynorthwyydd Achlysurol Cylch Meithrin Waunfawr (Staff Banc)
Gwynedd

Cyflog: £11.44 yr awr

Dyddiad Cau: 01/08/2024

4 mi
Arweinydd Clwb ar ol Ysgol, Cylch Meithrin Llanfairpwll
Sir Fôn

Cyflog: £12.50 yr awr

Dyddiad Cau: 02/08/2024

6.1 mi
Cynorthwyydd Clwb Ysgol Cylch Meithrin Llanllyfni
Gwynedd

Cyflog: Lefel 5: MCC4 £12.04 yr awr; Lefel 3: MCC3 £11.84 yr awr; Lefel 2: MCC2 £11.64 yr awr; Di-gymhwyster MCC1 £11.44 yr awr

Dyddiad Cau: 29/07/2024

9.6 mi
Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 29/07/2024

Manylion y Cylch

DEINIOLEN (BORE)

Manylion cyswllt Arweinydd: ELIN FON JONES 07480 878084 cylchdeiniolen@outlook.com
Cyfeiriad HAFOD OLEU DEINIOLEN CAERNARFON LL55 3LP
Math o Gylch Cylch Meithrin
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 8.45-12.00
Dydd Mawrth 8.45-12.00
Dydd Mercher 8.45-12.00
Dydd Iau 8.45-12.00
Dydd Gwener 8.45-12.00
Swyddi eraill cyfagos
Cynorthwyydd Achlysurol Cylch Meithrin Waunfawr (Staff Banc)
Gwynedd

Cyflog: £11.44 yr awr

Dyddiad Cau: 01/08/2024

4 mi
Arweinydd Clwb ar ol Ysgol, Cylch Meithrin Llanfairpwll
Sir Fôn

Cyflog: £12.50 yr awr

Dyddiad Cau: 02/08/2024

6.1 mi
Cynorthwyydd Clwb Ysgol Cylch Meithrin Llanllyfni
Gwynedd

Cyflog: Lefel 5: MCC4 £12.04 yr awr; Lefel 3: MCC3 £11.84 yr awr; Lefel 2: MCC2 £11.64 yr awr; Di-gymhwyster MCC1 £11.44 yr awr

Dyddiad Cau: 29/07/2024

9.6 mi