Back to jobs

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Pengwiniaid Pentre

Rhondda Cynon Taf
Dyddiadau Cau a Chyfweliad

Dyddiad Cau: 31/01/2022

Manylion y swydd

Lleoliad: Cylch Meithrin Pengwiniaid Pentre, Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref, Central Park, Pentre’r Eglwys, Pontypridd, CF38 1RJ

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch.

Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Manylion y swydd

Cyflog: I'w drafod

Oriau: 08:30-15:30

Manylion cymwysterau

Gofynnir am brofiad a chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar o leiaf Lefel 3 i ofalu am blant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Lisa lisa@camaucyntaf.co.uk