Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad: Y Caban, Ysgol Rhosneigr, Lon Dywod, Rhosneigr LL64 5XA

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch.

Fydd y swydd i gefnogi plentyn gydag anghenion dysgu ychwanegol i integreiddio i’r cylch.

Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Dyddiad cau: 3.00 o'r gloch. 25 Mawrth 2024

Manylion y Swydd

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Oriau: 10 awr yr wythnos (diwrnodau i'w drafod)

Manylion cymwysterau

Chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar o leiaf Lefel 2 i ofalu am blant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Person cyswllt am ragor o wybodaeth  – Mrs Jo Parry  – 07748 715564 cylchmeithrinrhosneigr@gmail.com

Swyddi eraill cyfagos
Cynorthwyydd Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Cynorthwydd L5 – MCC 4; £12.04 yr awr, £23,478 y fl; Cynorthwyydd L3 – MCC 3; £11.84 yr awr, £23,088 y fl; Cynorthwyydd L2 – MCC2; £11.64 yr awr, £22,698 y fl; Di-gymhwyster £11.44 yr awr

Dyddiad Cau: 01/05/2024

9.3 mi
Cynorthwyydd Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Cynorthwydd L5 – MCC 4; £12.04 yr awr, £23,478 y fl; Cynorthwyydd L3 – MCC 3; £11.84 yr awr, £23,088 y fl; Cynorthwyydd L2 – MCC2; £11.64 yr awr, £22,698 y fl

Dyddiad Cau: 24/04/2024

9.3 mi
Cynorthwyydd Achlysurol Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 23/04/2024

9.3 mi
Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 08/05/2024

Manylion y Cylch

RHOSNEIGR

Manylion cyswllt Arweinydd: JOANNE GODDARD / RACHEL HUGHES 07748 715564 cylchmeithrinrhosneigr@gmail.com
Cyfeiriad Y CABAN YSGOL GYNRADD RHOSNEIGR LON DYWOD RHOSNEIGR LL64 5XA
Math o Gylch Cylch Meithrin
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.00-3.00
Dydd Mawrth 9.00-3.00
Dydd Mercher 9.00-3.00
Dydd Iau 9.00-3.00
Dydd Gwener 9.00-3.00
Swyddi eraill cyfagos
Cynorthwyydd Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Cynorthwydd L5 – MCC 4; £12.04 yr awr, £23,478 y fl; Cynorthwyydd L3 – MCC 3; £11.84 yr awr, £23,088 y fl; Cynorthwyydd L2 – MCC2; £11.64 yr awr, £22,698 y fl; Di-gymhwyster £11.44 yr awr

Dyddiad Cau: 01/05/2024

9.3 mi
Cynorthwyydd Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Cynorthwydd L5 – MCC 4; £12.04 yr awr, £23,478 y fl; Cynorthwyydd L3 – MCC 3; £11.84 yr awr, £23,088 y fl; Cynorthwyydd L2 – MCC2; £11.64 yr awr, £22,698 y fl

Dyddiad Cau: 24/04/2024

9.3 mi
Cynorthwyydd Achlysurol Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 23/04/2024

9.3 mi