Back to jobs

Cynorthwyydd Meithrinfa Garth Olwg

Rhondda Cynon Taf
Dyddiadau Cau a Chyfweliad

Dyddiad Cau: 09/11/2021

Manylion y swydd

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyfeiriad;

Church Village, Pontypridd CF38 1RQ

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Delyth Evans- delyth.evans@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma:

Manylion y swydd

Cyflog: Cynorthwydd L5 – MM6, £18,084 Cynorthwyydd L3 – MM3, £17,664

Oriau: 40 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos gyda chyflog) rhwng dydd Llun a Gwener)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch. Oherwydd hyn, ynghyd â diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.