Back to jobs

Cynorthwyydd Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Conwy
Dyddiadau Cau & Cyfweliad

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Manylion y swydd

Lleoliad - Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Plas Tre marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno, LL31 9HL

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Manylion y swydd

Cyflog: I'w drafod

Oriau: 37.5 awr yr wythnos

Manylion cymwysterau

Gofynnir am brofiad a chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar o leiaf Lefel 2 i ofalu am blant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, cysylltwch â Eurgain Llwyd – 01492 203398 neu rheolwr@derwendeg.cymru