Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad:  Ysgol Gynradd Maesincla, Maesincla, Caernarfon, Gwynedd  LL55 1DF

Mae Meithrinfa Plas Pawb yn chwilio am gynorthwyydd (Plant a Chefnogi Teuluoedd) dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch.

Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Bydd modd derbyn ceisiadau rhan amser ar gyfer yr swydd hon. Cyflog Rhan Amser yn ddibynnol ar oriau wythnosol.

Manylion y Swydd

Cyflog: Hyd at £20,812 - £21,189 (llawn amser 37 awr yr wythnos)

Oriau: Llun – Gwener, hyd at 37 awr yr wythnos (llawn amser). Bosib trafod oriau rhan amser.

Manylion cymwysterau

Gofynnir am brofiad a chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar o leiaf Lefel 2 i ofalu am blant

Gwybodaeth Ychwanegol

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Sioned Owen ar 01286 678824

Swyddi eraill cyfagos
Cymhorthydd 1 – 1 Cylch Meithrin Twtil
Gwynedd

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ôl oed, gyda thâl misol.

Dyddiad Cau: 10/02/2023

0.4 mi
Cogydd Cyflenwi Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 08/02/2023

8.2 mi
Arweinydd Clwb ar ôl Ysgol Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: MM11 £19,829 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 08/02/2023

8.2 mi
Cynorthwyydd Clwb ar ol Ysgol a Chlwb Gwyliau Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Cynorthwyydd L2 – MM7 - £18,588 (pro rata); Cynorthwyydd L3 – MM8, £18,824 (pro rata)

Dyddiad Cau: 08/02/2023

8.2 mi
Cymhorthydd a Chymhorthydd ADY Cylch Meithrin Cefnfaes, Bethesda
Gwynedd

Cyflog: £10 yr awr

Dyddiad Cau: 10/02/2023

8.8 mi
Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 09/02/2023

Manylion y Cylch

MEITHRINFA PLAS PAWB

Manylion cyswllt Arweinydd: CYNGOR SIR GWYNEDD 01286 678824 meithrinfaplaspawb@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad YSGOL GYNRADD MAESINCLA MAESINCLA CAERNARFON LL55 1DF
Math o Gylch Meithrinfa Ddydd
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 8.00-18.00
Dydd Mawrth 8.00-18.00
Dydd Mercher 8.00-18.00
Dydd Iau 8.00-18.00
Dydd Gwener 8.00-18.00
Swyddi eraill cyfagos
Cymhorthydd 1 – 1 Cylch Meithrin Twtil
Gwynedd

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ôl oed, gyda thâl misol.

Dyddiad Cau: 10/02/2023

0.4 mi
Cogydd Cyflenwi Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 08/02/2023

8.2 mi
Arweinydd Clwb ar ôl Ysgol Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: MM11 £19,829 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 08/02/2023

8.2 mi
Cynorthwyydd Clwb ar ol Ysgol a Chlwb Gwyliau Meithrinfa Medra
Sir Fôn

Cyflog: Cynorthwyydd L2 – MM7 - £18,588 (pro rata); Cynorthwyydd L3 – MM8, £18,824 (pro rata)

Dyddiad Cau: 08/02/2023

8.2 mi
Cymhorthydd a Chymhorthydd ADY Cylch Meithrin Cefnfaes, Bethesda
Gwynedd

Cyflog: £10 yr awr

Dyddiad Cau: 10/02/2023

8.8 mi