Yn ôl i'r rhestr swyddi
Gwybodaeth Gyffredinol

Lleoliad: Pafiliwn Bryn, Heol Bryn, Pontllanfraith, Coed Duon, Caerffili NP12 2HD

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am unigolyn ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i ymuno a’r tim ac arwain pob agwedd o waith y Cylch yn absenoldeb yr Arweinydd.

Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu dysgwr Cymraeg da.

I ddechrau cyn gynted a phosib

 

Manylion y Swydd

Cyflog: £11.00 yr awr

Oriau: Dydd Llun – Gwener 09:15 – 12:15 (gyda phosibilirwydd o sesiynau prynhawn hefyd)

Manylion cymwysterau

Gofynnir am gymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig addas ar Lefel 3 neu uwch

Gwybodaeth Ychwanegol

Person cyswllt am ragor o wybodaeth:

07587735423 / cmpontllanfraith@hotmail.co.uk

Swyddi eraill cyfagos
Cynorthwyydd Cylch Meithrin Aberbargoed
Caerffili

Cyflog: £10.50 yr awr

Dyddiad Cau: 04/06/2023

2.8 mi
Arweinydd Cylch Meithrin Aberbargoed
Caerffili

Cyflog: £12 yr awr

Dyddiad Cau: 04/06/2023

2.8 mi
Cynorthwyydd Cylch Meithrin Tredegar
Blaenau Gwent

Cyflog: £10.42 yr awr

Dyddiad Cau: 31/05/2023

9 mi
Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 22/06/2023

Manylion y Cylch

PONTLLANFFRAITH (BORE)

Manylion cyswllt Arweinydd: GEORGINA CLIFFORD 07587 735 423 cmpontllanfraith@hotmail.co.uk
Cyfeiriad PAFILIWN BRYN HEOL BRYN PONTLLANFFRAITH COED DUON NP12 2PG
Math o Gylch Cylch Meithrin
Oriau agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.00-12.00
Dydd Mawrth 9.00-12.00
Dydd Mercher 9.00-12.00
Dydd Iau 9.00-12.00
Dydd Gwener 9.00-12.00
Swyddi eraill cyfagos
Cynorthwyydd Cylch Meithrin Aberbargoed
Caerffili

Cyflog: £10.50 yr awr

Dyddiad Cau: 04/06/2023

2.8 mi
Arweinydd Cylch Meithrin Aberbargoed
Caerffili

Cyflog: £12 yr awr

Dyddiad Cau: 04/06/2023

2.8 mi
Cynorthwyydd Cylch Meithrin Tredegar
Blaenau Gwent

Cyflog: £10.42 yr awr

Dyddiad Cau: 31/05/2023

9 mi