Back to jobs

Arweinydd Ystafell Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Conwy
Dyddiadau Cau & Cyfweliad

Dyddiad Cau: 29/10/2021

Manylion y swydd

Lleoliad - Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Plas Tre marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno, LL31 9HL

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Manylion y swydd

Cyflog: £9.60 yr awr

Oriau: 37.5 yr wythnos

Manylion cymwysterau

Gofynnir am gymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig addas ar Lefel 3 neu uwch ynghyd â phrofiad perthnasol i gymryd gofal o gylch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, cysylltwch â Eurgain Llwyd – 01492 203398 or rheolwr@derwendeg.cymru