Back to jobs

Rheolwr Clybiau Gofal a Gwyliau Miri Morswyn (Gofal Dydd Llawn)

Sir Fôn
Dyddiadau Cau a Chyfweliad

Dyddiad Cau: 14/12/2021

Manylion y swydd

Lleoliad: Ysgol Gymraeg Morswyn, Ffordd Cyttir, Ynys Mon LL65 2TF

Rydym yn awyddus i recriwtio Rheolwr Clwb Plant profiadol i’n clwb ar ôl-ysgol a chlwb gwyliau sydd wedi ei lleoli yn y caban ar safle Ysgol Gymraeg Morswyn yng Nghaergybi.

Manylion y swydd

Cyflog: £13.00 yr awr

Oriau: 24 awr yr wythnos, Dydd Llun – Dydd Gwener, yn ystod y tymor ysgol a 37 awr yr wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol (9 wythnos). Oriau arferol tymor ysgol– 8am-6pm 1 diwrnod yr wythnos yna 3pm-6.15pm 4 diwrnod yr wythnos (tymor ysgol). Mae posib y bydd oriau ychwanegol ar gael yng Nghylch Meithrin Miri Morswyn ar adegau. Mae hwn i’w drafod.

Manylion cymwysterau

Rhaid bod yr ymgeisydd llwyddiannus â o leiaf 2 flynedd o leiaf o brofiad mewn gweithio mewn lleoliad tebyg wedi ei reoleiddio gan AGC, ac â chymhwyster Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant, neu gyfwerth. Byddai hefyd yn ddymunol petai’r ymgeisydd llwyddiannus â chymhwyster Lefel 5 mewn Gofal Plant a Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae (neu’n barod i weithio tuag ato). Mae Gwiriad Manylach y GDG ac o leiaf ddau eirda boddhaol yn ofynnol ar gyfer y rôl.

Gwybodaeth Ychwanegol

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Helen Williams neu Bethan Thomas ar 01407 765 781 neu ebost - pwyllgor.mirimorswyn@gmail.com