Back to jobs

Swyddog Cefnogi Arfon

Gwynedd
Dyddiadau Cau a Chyfweliad

Dyddiad Cyfweliad: 31/01/2022

Dyddiad Cau: 27/01/2022

Manylion y swydd

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Lleoliad: Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa taleithiol Mudiad Meithrin yn Llangefni.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Delyth Jones

Rhif Ffôn: 01970 639639

E-bost: delyth.jones@meithrin.cymru

 

Gwneud Cais:

 Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma:

Manylion y swydd

Cyflog: MM 15-20 £21,032-£24,526 pro rata

Oriau: 27 awr craidd yr wythnos

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch. Oherwydd hyn, ynghyd â diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.