Back to jobs

Tiwtor Ôl 14 a Thiwtor / Asesydd Ôl 16 Ysgol Ystalyfera Bro Dur

Castell Nedd Port Talbot
Dyddiadau Cau & Cyfweliad

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Manylion y swydd

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Lleoliad y Swydd: Ysgol Gymraeg Ystalyfera, Heol Ynysydarren, Ystalyfera, Castell-nedd Port Talbot,SA9 2DY.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Emma Jones

Rhif Ffôn: 07891869170

E-bost: emma.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma:

Manylion y swydd

Cyflog: MM16 - £21,798 pro rata

Oriau: 33.75 awr yr wythnos (4.5 diwrnod yr wythnos)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch. Oherwydd hyn, ynghyd â diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.