Meithrin hyder a gwella sgiliau byd gwaith

Dyma gynllun newydd sbon sy’n cynnig cefnogaeth i weithio’n fwy hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Portal Training i gynnig cyfle i hyd at 20 o unigolion dderbyn cefnogaeth unigryw dros 4 mis er mwyn gwella sgiliau iaith a chyflogadwyaeth.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cefnogaeth benodol gan fentoriaid a hyfforddwyr profiadol a fydd yn

  • Gweithio gyda chi i greu cynllun datblygu personol
  • Adnabod cyfleoedd i loywi eich sgiliau iaith llafar ac ysgrifenedig
  • Eich helpu i greu agraff wrth ysgrifennu ffurflen gais
  • Codi eich hyder mewn cyfweliad
  • Darparu sesiynau hyfforddi a mentora 1:1
  • Sicrhau eich bod yn gofalu am eich iechyd a’ch lles

Cwblhewch y ffurflen yma i ddatgan eich diddordeb ac fe fyddwn ni mewn cysylltiad!
Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg ac ar-lein. Bydd gofyn i chi fedru neilltuo rhwng 1 a 2 ddiwrnod y mis ar gyfer y cynllun.