Prentisiaeth Gofal Plant

Rydym yn cynnig Prentisiaeth, ar y cyd ag Urdd Gobaith Cymru, sy’n eich galluogi i ennill cymhwyster Lefel 3 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. Byddwch yn dysgu gan ein staff arbenigol ac yn cael profiad dydd i ddydd gyda phlant bach.

Er mwyn cael eich derbyn i wneud y cynllun rhaid i chi fod yn cael eich cyflogi (neu yn cael eich cyflogi o ddyddiad cychwyn y brentisiaeth) mewn lleoliad addas e.e. Cylch Meithrin, Meithrinfa ddydd neu ysgol gynradd Gymraeg.

Mae’r cwrs yn 18 mis o hyd a bydd rhaid i chi gael eich cyflogi yn y lleoliad am o leiaf 16 awr yr wythnos.