Talaith Gogledd Orllewin (Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy)

Rheolwr Talaith Gogledd-Orllewin – Delyth Jones, delyth.jones@meithrin.cymru, 07792 947 026

Diprwy Reolwr Talaith Gogledd-Orllewin – Haf Rowlands, haf.rowlands@meithrin.cymru, 07792 946042

De Arfon / Dwyfor – Eifiona Davies, eifiona.davies@meithrin.cymru, 07792 946888

Gogledd Arfon – Llio Tomos, llio.tomos@meithrin.cymru, 07792 947018

Meirionnydd –  Helen Rees-Jones, helen.rees-jones@meithrin.cymru, 07494 491 570

Dwyfor / Arfon / Meirionnydd – Buddug Hughes, buddug.hughes@meithrin.cymru, 07484 053303

De Môn / Gogledd Môn – Elin Haf Morris Jones, elin.haf@meithrin.cymru, 07494 491596

De Môn / Gogledd Môn – Nia Evans, nia.evans@meithrin.cymru, 07483 446461

Talaith Gogledd Ddwyrain

Rheolwr Talaith Gogledd-Ddwyrain – Carys Gwyn, carys.gwyn@meithrin.cymru, 07747 615941

Dirprwy Reolwr Talaith Gogledd-Ddwyrain – Ceri Edwards, ceri.edwards@meithrin.cymru, 07772 991742

Fflint / Dinbych – Gaenor Richards, gaenor.richards@meithrin.cymru, 07792 946986

Wrecsam / Dinbych – Catherine Morris, catherine.morris@meithrin.cymru, 07792 959020

Conwy – Helen Rees Jones, helen.rees-jones@meithrin.cymru, 07494 491570

Conwy / Dinbych – Nia Wyn Jones, nia.jones@meithrin.cymru, 07792 945640

Gogledd Powys – Nia Chapman, nia.chapman@meithrin.cymru, 07800 540170

 

Talaith De Orllewin

Rheolwr Talaith De-Orllewin – Heather Davies Rollinson, heather@meithrin.cymru, 07734 796323

Dirprwy Reolwr Talaith De-Orllewin – Eirwen Hughes, eirwen.hughes@meithrin.cymru, 07800 540239

De Ceredigion /Gogledd Caerfyrddin – Donna Thomas, donna.thomas@meithrin.cymru, 07792 946917

Penfro / Caerfyrddin – Jill Lewis, jill.lewis@meithrin.cymru, 07800 540434

Caerfyrddin / De Powys / Abertawe – Judith Grigg, judith.grigg@meithrin.cymru, 07411 265714

Caerfyrddin / De Powys / Abertawe – Jayne Thomas, jayne.thomas@meithrin.cymru, 07792 946904

Caerfyrddin / Port Talbot – Tanwen Randell Davies, tanwen.randell@meithrin.cymru, 07837 964921

De Powys -Olwen Jones, olwen.jones@meithrin.cymru, 07494 491670

Abertawe / De Powys / Port Talbot – Elin Davies, elin.davies@meithrin.cymru, 07483 149561

De Powys / Caerfyrddin / Gogledd Ceredigion – Heulwen Jones

Talaith De Orllewin

Rheolwr Talaith De Ddwyrain – Ann Angell, ann.angell@meithrin.cymru, 07967 017385

Dirprwy Reolwr Talaith De Ddwyrain – Nia Parker, nia.parker@meithrin.cymru, 07792 948882

Rhondda Cynon Taf / Merthyr – Bethan Owen, bethan.owen@meithrin.cymru, 07800 540316

Caerdydd -Annadelle Mcdonnagh, annadele.mcdonagh@meithrin.cymru

Caerffili / Merthyr / Blaenau Gwent / Mynwy -Ceri Preston, ceri.preston@meithrin.cymru, 07792 952107

Penybont / Bro Morgannwg – Rhian Thomas, rhian.thomas@meithrin.cymru, 07792 959868

Casnewydd / Mynwy / Torfaen a Chaerffili – Manon Jones-Berry, manon.jones-berry@meithrin.cymru

Penybont – Alex Hill

Cynon Taf, Bro Morgannwg, Rhondda Taf – Anwen Parry, anwen.parry@meithrin.cymru, 07484 053318