Cynorthwyydd Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn

Lleoliad: Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Pentrecelyn, Penctrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 2HG Mae Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn yn gylch newydd sbon sydd yn agor tymor yr Hydref 2021. Mae’r cylch meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn

Lleoliad: Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Pentrecelyn, Penctrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 2HG Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg  

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Mynyddygarreg

Lleoliad: Cylch Meithrin Mynyddygarreg, Ysgol Mynyddygarreg, Mynyddygarreg SA17 4RA Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.  

Cynorthwyydd Meithrinfa Cywion Bach

Lleoliad: Meithrinfa Cywion Bach, Yr Hen Ysgol, Idole, Caerfyrddin SA32 8DG Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno gydag ein tîm ym Meithrinfa Cywion Bach. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hyderus yn bwysig.  

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Penparc

Mae Cylch Meithrin Penparc yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gofynnir am gymhwyster NVQ Lefel 2 neu debyg ym Maes Addysg a Gofal Plant yn y Blynyddoedd Cynnar. I ddechrau cyn gynted â phosib. Swydd tan ddiwedd tymor y Gwanwyn. Am fwy o fanylion, disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â’r Cadeirydd: Eleri Davies: 07805926594/ eleriblaenwaun@gmail.com Dyddiad cau 5:00yh ar 22.10.2021

Swyddog Teithiol Ti a Fi Sir Ddinbych

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd. Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â; Carys Gwyn – carys.gwyn@meithrin.cymru Gwneud Cais: Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod. Dychwelwch y ffurflenni yma: ·         dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru    

Prentisiaeth Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Lleoliad –  Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Plas Tre marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno, LL31 9HL Mae cyfle cyffroes wedi codi i ymuno a thim Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, ble mae cyfle i dderbyn hyfforddiant ar gwrs gofal, dysgu a datblygiad plant (gall gymeryd hyd at 18 mis yw gwblhau). Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, … Continued

Cynorthwyydd Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Lleoliad – Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Plas Tre marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno, LL31 9HL Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn … Continued

Arweinydd Ystafell Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Lleoliad – Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Plas Tre marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno, LL31 9HL Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Arweinydd Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cilfynydd, Howell St, Cilfynydd, Pontypridd, CF37 4NR Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg. Dyma Gylch Meithrin newydd a fydd … Continued

Swyddog Polisi – dan Hyfforddiant

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.   Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau  Rhif Ffôn: 01970 639639 E-bost: leanne.marsh@meithrin.cymru    Gwneud Cais:   Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.   … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Antur (Homestead)

Lleoliad: Cylch Antur, Meithrinfa Homestead, Old Wrexham Rd, Gresford, Wrecsam LL12 8TY   Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch.  Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg Gofynnir am gymhwyster … Continued

Cynorthwyydd Meithrinfa Garth Olwg

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd. Cyfeiriad; Church Village, Pontypridd CF38 1RQ Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Delyth Evans- delyth.evans@meithrin.cymru Gwneud Cais: Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod. Dychwelwch y ffurflenni yma: dros e-bost … Continued

Cynorthwy-ydd Ffrindiau Bach yr Eos

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.   Cyfeiriad; Ffrindiau Bach yr Eos, Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH     Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Eirwen Hughes Rhif Ffôn: 01970 639639 E-bost: eirwen.hughes@meithrin.cymru    Gwneud Cais:   Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Cwmllynfell

Lleoliad: Cylch Meithrin Cwmllynfell, Ysgol Cwmllynfell, 2 Heol Y Bryn, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2FL Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg. Dyma gyfle … Continued

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Cwmllynfell

Lleoliad: Cylch Meithrin Cwmllynfell, Ysgol Cwmllynfell, 2 Heol Y Bryn, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2FL Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y … Continued

Cynorthwyydd Achlysurol (Staff Banc) Llangoed

Lleoliad – Cylch Meithrin Llangoed, Neuadd y Pentref, Menai View Terrace, Llangoed, LL58 8ND Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol.  Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg

Arweinydd Cylch Meithrin Y Mwmbwls

Lleoliad: Neuadd Vivian, Ffordd Blackpill, Mwmbwls, Abertawe SA3 5AS Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Llanddarog Drefach

Lleoliad: Hen Ysgol Y Gwendraeth, Cwmmawr, Drefach, Llanelli SA14 7AB Bydd angeng gweithio gyda Arweinydd y cylch i: drefnu amgylchedd y cylch drefnu amrywiaith o weithgareddau y tu fewn a thu allan sicrhau bod croeso, sylw a gofal i bob plentyn sicrhau bod yr offer yn cael ei gadw’n daclus ar ôl pob sesiwn a … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Bethel

Lleoliad: Cylch Meithrin Bethel, 45 Plassey Street, Penarth CF64 1EL Mae Cylch Penarth yn ddarparwr bach ond pwysig o Ddarpariaeth Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg. Mae gan y cylch gysylltiadau cryf ag Ysgol Pen Y Garth ym Mhenarth, ac mae’n ceisio ehangu ei chynnig presennol o Gylch bore yn unig i blant o ddwy flwydd oed … Continued

Tiwtor Ôl 14 a Thiwtor / Asesydd Ôl 16 Ysgol Ystalyfera Bro Dur

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd. Lleoliad y Swydd: Ysgol Gymraeg Ystalyfera, Heol Ynysydarren, Ystalyfera, Castell-nedd Port Talbot,SA9 2DY. Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Emma Jones Rhif Ffôn: 07891869170 E-bost: emma.jones@meithrin.cymru Gwneud Cais: Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Garndolbenmaen

Lleoliad: YSGOL GARNDOLBENMAEN, GARNDOLBENMAEN, PORTHMADOG, LL51 9SZ Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am Arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y Cylch. Rydym yn cynnig cyfle i’r ymgeisydd gymhwyso fel ymarferydd trwy brentisiaethau Lefel3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn ogystal â  Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu.

Cogydd Cyflenwi Meithrinfa Medra

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd. Cyfeiriad: Meithrinfa Medra, Canolfan Plant Llangefni, Ffordd y Coleg, Lon Talwrn, Llangefni LL77 7LP Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Enw: Delyth Evans Rhif Ffôn: 01970 639639 E-bost: delyth.evans@meithrin.cymru   Gwneud Cais: Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau … Continued