Cynorthwyydd Cylch Meithrin Llangwyryfon

Lleoliad: Neuadd Santes Ursula, Llangwyryfon, Aberystwyth SY23 4HA Disgrifiad bras o’r swydd:  Gweithio gyda Arweinydd y Cylch i: drefnu amgylchedd y Cylch drefnu amrywiaith o weithgareddau y tu fewn a thu allan sicrhau bod croeso, sylw a gofal i bob plentyn sicrhau bod yr offer yn cael ei gadw’n daclus ar ôl pob sesiwn a … Continued

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Bodedern

Lleoliad: Cylch Meithrin Bodedern, Ysgol Gynradd Bodedern, Tyn Ffordd, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3TZ Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y … Continued

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Llanybydder (Prynhawn)

Lleoliad : Cylch Meithrin Llanybydder, Ysgol Gynradd Llanybydder, Llanybydder, SA40 9RP Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i cynnig gofal prynhawn ar ôl ein sesiwn bore. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Llanybydder (Prynhawn)

Lleoliad : Cylch Meithrin Llanybydder, Ysgol Gynradd Llanybydder, Llanybydder, SA40 9RP Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i cynnig gofal prynhawn ar ôl ein sesiwn bore. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y … Continued

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Llanelwy

Lleoliad: Cylch Meithrin Llanelwy, Canolfan Iaith Sir Ddinbych, Ffordd Dinbych Uchaf, Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 0RP Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Bae Cinmel

Lleoliad: Cylch Meithrin Bae Cinmel, Canolfan y Cyngor, Bae Cinmel LL18 5BT Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y Cylch. Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn siaradwr newydd sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Cynorthwyydd Clwb Plant Segontiwm

Lleoliad: Clwb Plant Segontiwm, Ysgol yr Hendre, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AT Cyfe cyffrous i ymuno a thim Clwb Plant Segontiwm yn yr Hendre, Caernarfon.  Mae’r Clwb yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y ddarpariaeth newydd sbon. Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg … Continued

Arweinydd Clwb Plant Segontiwm

Lleoliad: Clwb Plant Segontiwm, Ysgol yr Hendre, Caernarfon, LL55 2AT Mae Clwb Plant Segontiwm yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain menter newydd o gofal cofleidiol i blant 3-4 oed a’r clwb ar ol ysgol. Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn siaradwr newydd sydd wedi cyrraedd lefel uchel … Continued

Rheolwr Clwb Plant Segontiwm

Lleoliad: Clwb Plant Segontiwm, Ysgol yr Hendre, Caernarfon LL55 2AT Mae Clwb Plant Segontiwm yn chwilio am reolwr dibynadwy ac egniol i arwain a rheoli darpariaeth cofleidiol newydd sbon i blant 3-4 oed, yn ogsytal a Clwb Ar Ol Ysgol. Fydd y Rheolwr yn cyd-weithio gyda Arweinydd a’r staff i arwain pob agwedd o waith … Continued

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn

Lleoliad: Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Pentrecelyn, Penctrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 2HG Mae Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn yn gylch newydd sbon sydd yn agor tymor yr Hydref 2021. Mae’r cylch meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn

Lleoliad: Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Pentrecelyn, Penctrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 2HG Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg  

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Mynyddygarreg

Lleoliad: Cylch Meithrin Mynyddygarreg, Ysgol Mynyddygarreg, Mynyddygarreg SA17 4RA Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.  

Cynorthwyydd Meithrinfa Cywion Bach

Lleoliad: Meithrinfa Cywion Bach, Yr Hen Ysgol, Idole, Caerfyrddin SA32 8DG Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno gydag ein tîm ym Meithrinfa Cywion Bach. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hyderus yn bwysig.  

Swyddog Teithiol Ti a Fi Sir Ddinbych

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd. Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â; Carys Gwyn – carys.gwyn@meithrin.cymru Gwneud Cais: Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod. Dychwelwch y ffurflenni yma: ·         dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru    

Prentisiaeth Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Lleoliad –  Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Plas Tre marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno, LL31 9HL Mae cyfle cyffroes wedi codi i ymuno a thim Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, ble mae cyfle i dderbyn hyfforddiant ar gwrs gofal, dysgu a datblygiad plant (gall gymeryd hyd at 18 mis yw gwblhau). Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, … Continued

Cynorthwyydd Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Lleoliad – Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Plas Tre marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno, LL31 9HL Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn … Continued

Arweinydd Ystafell Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Lleoliad – Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Plas Tre marl, Broad Street, Cyffordd Llandudno, LL31 9HL Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Arweinydd Cylch Meithrin Cilfynydd a Phont Norton

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Cilfynydd, Howell St, Cilfynydd, Pontypridd, CF37 4NR Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg. Dyma Gylch Meithrin newydd a fydd … Continued

Swyddog Polisi – dan Hyfforddiant

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.   Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau  Rhif Ffôn: 01970 639639 E-bost: leanne.marsh@meithrin.cymru    Gwneud Cais:   Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.   … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Antur (Homestead)

Lleoliad: Cylch Antur, Meithrinfa Homestead, Old Wrexham Rd, Gresford, Wrecsam LL12 8TY   Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch.  Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg Gofynnir am gymhwyster … Continued

Swyddog Ymchwil i ddatblygu Rôl Swyddog Busnes i Gylchoedd Meithrin Gogledd Cymru

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd. Cyfeiriad: Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn Wrecsam neu Llangefni. Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Delyth Jones neu Carys Gwyn Rhif Ffôn: 01970 639639 E-bost: delyth.jones@meithrin.cymru neu carys.gwyn@meithrin.cymru … Continued

Cynorthwyydd Meithrinfa Garth Olwg

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd. Cyfeiriad; Church Village, Pontypridd CF38 1RQ Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Delyth Evans- delyth.evans@meithrin.cymru Gwneud Cais: Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod. Dychwelwch y ffurflenni yma: dros e-bost … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Cwmllynfell

Lleoliad: Cylch Meithrin Cwmllynfell, Ysgol Cwmllynfell, 2 Heol Y Bryn, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2FL Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg. Dyma gyfle … Continued

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Cwmllynfell

Lleoliad: Cylch Meithrin Cwmllynfell, Ysgol Cwmllynfell, 2 Heol Y Bryn, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2FL Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy’n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Y Mwmbwls

Lleoliad: Neuadd Vivian, Ffordd Blackpill, Mwmbwls, Abertawe SA3 5AS Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg

Arweinydd Cylch Meithrin Bethel

Lleoliad: Cylch Meithrin Bethel, 45 Plassey Street, Penarth CF64 1EL Mae Cylch Penarth yn ddarparwr bach ond pwysig o Ddarpariaeth Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg. Mae gan y cylch gysylltiadau cryf ag Ysgol Pen Y Garth ym Mhenarth, ac mae’n ceisio ehangu ei chynnig presennol o Gylch bore yn unig i blant o ddwy flwydd oed … Continued

Tiwtor Ôl 14 a Thiwtor / Asesydd Ôl 16 Ysgol Ystalyfera Bro Dur

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd. Lleoliad y Swydd: Ysgol Gymraeg Ystalyfera, Heol Ynysydarren, Ystalyfera, Castell-nedd Port Talbot,SA9 2DY. Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â: Emma Jones Rhif Ffôn: 07891869170 E-bost: emma.jones@meithrin.cymru Gwneud Cais: Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb … Continued

Arweinydd Cylch Meithrin Garndolbenmaen

Lleoliad: YSGOL GARNDOLBENMAEN, GARNDOLBENMAEN, PORTHMADOG, LL51 9SZ Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am Arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y Cylch. Rydym yn cynnig cyfle i’r ymgeisydd gymhwyso fel ymarferydd trwy brentisiaethau Lefel3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn ogystal â  Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu.