Am wneud gwahaniaeth i fywydau plant bach Cymru?

Dewch i ymuno â theulu Mudiad Meithrin – rydyn ni’n angerddol am roi’r dechrau gorau i blant.

Os hoffech dderbyn y swydd ddisgrifiad a ffurflen gais ar e-bost, mae croeso i chi yrru ebost atom – adnoddaudynol@meithrin.cymru.

Chwilio
Job title Dryslwyn, Carmarthen
linc wedi'i gopio
Dyddiadau Cau a Chyfweliad

Dyddiad Cyfweliad:

Dyddiad Cau: £8.71 per hour

Manylion y swydd
Manylion y swydd

Cyflog:

Oriau:

Manylion cymwysterau

The applicant should hold an NVQ 3 or has previous experience of working with pre-school children and a willing to work towards an NVQ3 qualification.

Gwybodaeth Ychwanegol

The applicant should hold an NVQ 3 or has previous experience of working with pre-school children and a willing to work towards an NVQ3 qualification.

Atodiadau