Mae pob Cylch Meithrin sy’n ymaelodi gyda Mudiad Meithrin yn ymrwymo i rannu ein gweledigaeth fod gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl i ddysgu, chwarae, tyfu a ffynnu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae disgwyl i bob Cylch Meithrin gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Plant (AGC) a chydymffurfio â Pholisi Iaith Mudiad Meithrin.

Mae rhestr lawn o’r gwasanaethau a’r adnoddau sy’n cael eu cynnwys fel rhan o becyn Aelodaeth y Mudiad i’w gweld yn y Pecyn Cofrestru.

Os hoffech drafod bod yn aelod gallwch gysylltu â’ch swyddog cefnogi lleol neu gyda’r brif swyddfa yn Aberystwyth.