Dewin a Doti yw cymeriadau hoffus y Mudiad.

Mae Dewin a Doti yn byw yn y Balalŵn fawr yn yr awyr. Maent wrth eu boddau yn gwibio i lawr i chwarae gyda phlant bach yn y Cylchoedd Meithrin.

Dim ond Cymraeg mae Dewin yn gallu siarad a’i ddeall felly mae Dewin wrth ei fodd yn clywed plant bach yn chwarae, siarad ac yn canu yn Gymraeg. Gall Dewin hefyd wneud hud a lledrith ac mae bob math o bethau’n dod allan o’i het hud!

Mae gan Dewin a Doti sianel YouTube yn llawn fideos o amser stori, canu, dawnsio a chwarae yn y Cylchoedd Meithrin. Beth am danysgrifio i’r sianel am ddim – Dewin a Doti – YouTube.

Mae adnoddau am ddim ar gael i’w lawrlwytho isod ac mae modd prynu nwyddau Dewin a Doti o’r Siop arlein Dewin a Doti.

Wyt ti wedi mwynhau gyda Dewin a Doti? Anfona dy luniau at sianeldewinadoti@meithrin.cymru

Ymuna yn yr hwyl gyda Dewin a Doti ar eu sianel YouTube Dewin a Doti. Maent wedi bod yn brysur iawn yn llenwi’r sianel â llwyth o fideos i dy helpu i chwarae, dysgu a chanu yn Gymraeg. Bydd fideos newydd yn cael eu ychwanegu i’r Sianel drwy’r flwyddyn sy’n cynnwys Amser Stori, Amser Canu, Amser Creu, Amser Chwarae a llwyth o bethau difyr eraill.

Dewin a Doti – YouTube

Hoffai Dewin a Doti a Mudiad Meithrin ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am ariannu’r prosiect i greu Sianel Dewin a Doti fydd yn caniatáu i deuluoedd ar draws Cymru gael mynediad at fideos amrywiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Wyt ti wedi gweld cartŵnau Dewin a Doti?

 

Mae ‘Helfa Drysor Dewin a Doti’ a ‘Geiriau Hud Dewin a Doti’ ar gael yma.

Beth am ddawnsio a chanu gyda Siani Sionc a Dewin?

Cyfres o ganeuon adnabyddus i’r plant ddawnsio a chanu gyda Siani Sionc a Dewin.