Rydym yn angerddol dros roi'r cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu trwy’r Gymraeg, ac felly mae gennym 3 meithrinfa ddydd ein hunain.

Mae nifer o feithrinfeydd dydd sy’n cynnig gwasanaeth gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg yn ymaelodi gyda’r Mudiad.  Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn fusnesau preifat sy’n dilyn polisau’r Mudiad.

Fel Mudiad mae gennym 3 meithrinfa ddydd ein hunan hefyd, ac mae’r rhain yn cael eu rheoli gan is-gwmni’r Mudiad o’r enw Meithrinfeydd Cymru Cyf. Nod Meithrinfeydd Cymru yw darparu gofal dydd llawn ac addysg blynyddoedd cynnar o ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r gwasanaeth ar gael i blant o chwe wythnos oed hyd at oed ysgol.

Mae’r tair feithrinfa yn darparu bwyd cynnes a maethlon i’r plant ac yn derbyn talebau gofal plant amrywiol gan gynnwys cynllun ariannu Gofal Plant Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth am feithrinfeydd dydd y Mudiad cliciwch ar feithrinfa o’ch dewis.