Gwobrwyo a chlodfori'r holl waith da y mae staff a gwirfoddolwyr yn ei gyflawni ar lawr gwlad.

Gwobrau 2024

Mae’r cyfnod enwebu nawr wedi cau.

Mae’r cyfnod enwebu yn agor Ionawr 25, dyma’ch cyfle i ddiolch a dathlu’r holl waith da sy’n digwydd ar lawr gwlad. Mae’n bosib i unrhyw un enwebu unrhyw un.
Eleni mae 12 categori gwobr sef;

 • Arweinydd
 • Chwarae a Dysgu Tu Allan
 • Cylch Meithrin
 • Cylch Meithrin Bach (12 neu lai ar y gofrestr)
 • Cylch Ti a Fi
 • Cylch i Bawb
 • Cynorthwy-ydd
 • Gwirfoddolwr – Ffrind i’r cylch
 • Meithrinfa Ddydd
 • Pwyllgor
 • Dysgu a Datblygu
 • Dysgwyr y flwyddyn

Ddim yn siŵr beth i’w gynnwys yn yr enwebiad? edrychwch ar ein canllawiau enwebu isod.

I enwebu person neu gylch, llenwch y ffurflen enwebu isod yn nodi 3 rheswm pam eu bodd yn haeddu ennill.  Os ydych chi’n dymuno enwebu person neu gylch ar gyfer mwy nag un categori bydd angen i chi lenwi ffurflen ar wahan i bob categori.Gallwch lwytho uchafswm o 5 llun i gefnogi eich enwebiad. Fe fyddwn yn defnyddio’r lluniau yma ar gyfer Gwobrau Mudiad Meithrin (e.e. ar ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol ayyb) ac felly mae’n bwysig i chi sicrhau bod y  caniatad hyn mewn lle ar gyfer unrhyw luniau. Hoffem dderbyn lluniau ar ffurf ‘landscape’ os yn bosib.

 

Dyddiad cau enwebiadau Mawrth 25, 2024.

 

Dechrau enwebu

Canlyniadau Gwobrau 2023

Lawrlwytho

Canlyniadau Gwobrau 2023

Lawrlwytho

Canlyniadau Gwobrau 2023

Lawrlwytho

Rhestr Fer Gwobrau 2024

Enillwyr a 3 Uchaf yn Seremoni Gwobrau 2023

Enillwyr a 3 Uchaf yn Seremoni Gwobrau 2022

Enillwyr a 3 Uchaf Seremoni Gwobrau 2021