Gwobrwyo a chlodfori'r holl waith da y mae staff a gwirfoddolwyr yn ei gyflawni ar lawr gwlad.

Gwobrau 2022

Ar ddydd Sadwrn, 15 o Hydref fel gynhaliwyd ein Seremoni Gwobrau flynyddol yn Y Drenewydd. Fe gyhoeddwyr enillwyr yr 15 categori gyda chylchoedd o bob cwr o Gymru yn dathlu. Gallwch weld y canlyniadau llawn yma neu mae fideos o’r buddugwyr ar gael yn y rhestr isod.
Carem ddiolch yn fawr iawn i’n holl noddwyr am eu cefnogaeth hael i lwyddiant y digwyddiad.

 

Enillwyr a 3 Uchaf yn Seremoni Gwobrau 2022

Enillwyr a 3 Uchaf Seremoni Gwobrau 2021

Pecyn Nawdd Seremoni Gwobrau 2022

Lawrlwytho

Rhaglen Gwobrau 2022

Lawrlwytho