Gwobrwyo a chlodfori'r holl waith da y mae staff a gwirfoddolwyr yn ei gyflawni ar lawr gwlad.

Gwobrau 2023

Mae’r cyfnod enwebu wedi agor, dyma’ch cyfle i ddiolch a dathlu’r holl waith da sy’n digwydd ar lawr gwlad. Mae’n bosib i unrhyw un enwebu unrhyw un.
Eleni mae 12 categori gwobr sef;

 • Arweinydd
 • Chwarae a Dysgu Tu Allan
 • Cylch Meithrin
 • Cylch Meithrin Bach (12 neu lai ar y gofrestr)
 • Cylch Ti a Fi
 • Cylch i Bawb
 • Cynorthwy-ydd
 • Gwirfoddolwr – Ffrind i’r cylch
 • Meithrinfa Ddydd
 • Pwyllgor
 • Dysgu a Datblygu
 • Dysgwyr y flwyddyn **NEWYDD**

Ddim yn siŵr beth i’w gynnwys yn yr enwebiad? edrychwch ar ein canllawiau enwebu isod.

Eleni am y tro cyntaf mae modd enwebu drwy ddanfon fideo yn esbonio pwy rydych yn enwebu, ym mha gategori a pham. Anfonwch eich fideo at gwobrau@meithrin.cymru cyn y 1af o Fai.

Dechrau enwebu

Enillwyr a 3 Uchaf yn Seremoni Gwobrau 2022

Enillwyr a 3 Uchaf Seremoni Gwobrau 2021

Rhaglen Gwobrau 2022

Lawrlwytho