Mae Academi yn dod a hyfforddiant arbenigol sy’n rhad ac am ddim i bawb sy’n rhan o gymuned Mudiad Meithrin.

Mae Academi yn cynhyrchu llu o ddeunyddiau hyfforddi a fydd yn parhau i gyfrannu at ddatblygiad proffesiynol parhaus staff ac aelodau o bwyllgor gwirfoddol. Mae’r cyrsiau hefyd wedi eu llunio’n fwriadol i greu profiadau cyflawn i’r plant bach yn ein Cylchoedd gan eu datblygu, eu hannog a’u paratoi at y cam nesaf ar eu llwybr addysgol. Mae cyrsiau wyneb yn wyneb, ar-lein a syrjeris arbenigol ar gael am bob agwedd o waith y Mudiad.

Gweler y rhaglen am restr llawn o’n cyrsiau.