Dyma gasgliad o ddolenni defnyddiol i fodiwlau hyfforddi proffesiynol ac adnoddau sydd wedi eu paratoi gan Lywodraeth Cymru ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir.

Bydd yr adnoddau a’r modiwlau hyn yn cefnogi eich dealltwriaeth am yr egwyddorion a’r darpariaethau fydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm newydd.  

 

Bydd y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru’n gyson wrth i’r adnoddau newydd gael eu cyhoeddi.  

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a vanessa.powell@meithrin.cymru Arweinydd Cwricwlwm i Gymru- Dysgu Sylfaen.

 

Modiwlau dysgu proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen

Dysgu proffesiynol: Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir