Hoffech chi siarad Cymraeg adref gyda’ch plant?

Mae Clwb Cwtsh yn gwrs blasu Cymraeg rhad ac am ddim sydd wedi’i anelu at ddysgwyr newydd ac sy’n canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref.

Bydd yn cwrs yn nesaf yn cael ei gynnal ym mis Medi 2022 ac yn cael ei gynnal dros y we, drwy raglen Teams – felly mae modd ei ddilyn o’r soffa.

I ddarganfod mwy am sesiynau yn eich hardal chi: