Rydyn ni'n perthyn i bawb yng Nghymru.

Pobl Cymru yw ein prif bartner, a heb eich cydweithrediad parod, ni fyddai’n bosib i ni weithio’n effeithiol. Rydym yn gofalu, yn darparu, yn addysgu ac yn datblygu. Nid dros ein plant ifanc yn unig, ond hefyd dros ein staff, ein rhanddeiliaid, ein haelodau a’n cenedl. Rydym yn unedig. Rydym yn un teulu mawr