Cwrs Camau - Cyfle i gychwyn ar eich siwrne Gymraeg yn y Cylch!

Dyma gwrs dysgu Cymraeg am ddim sydd wedi ei greu yn arbennig ar gyfer staff mewn Cylchoedd Meithrin, meithrinfeydd dydd a gofalwyr plant.

Mae hwn yn gwrs hunan-asudio, ar-lein ar lefel Mynediad (felly mae’n addas i ddechreuwyr, a rhai sydd wedi cwblhau Cyrsiau Blasu).

Am restr llawn o’r sgiliau newydd y byddwch yn ei ddysgu ar gwrs mynediad, cliciwch yma.

Rhian Thomas yw Prif Swyddog Camau Mudiad Meithrin, ac mae Rhian ar gael i’ch helpu, eich ysbrydoli a’ch cynghori wrth gwblhau’r cwrs!

I gofrestru ac i dderbyn linc i ddechrau ar gwrs Mynediad cwblhewch y ffurflen yma

** Wrth nodi Enw Cyflogwr – nodwch ymhle rydych chi’n gweithio e.e. Cylch Meithrin Llanbobman