Mae Gŵyl Dewin a Doti yn teithio o amgylch Cymru yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf.

Dewch ar helfa drysor gyda Siani Sionc, Dewin a Doti i chwilio am eiriau hud. Fe gewch fynd ar daith ddychmygol o’r goedwig i lan y môr i chwilio am y trysor arbennig!
Dyma ddyddiadau yr ŵyl ym mhob ardal eleni gyda manylion sut i gael tocynnau.

Lleoliadau Gŵyl Dewin a Doti 2023

Dyddiad Lleoliad Amser Sut i gael Tocynnau
Mehefin 9fed Llys y Fran, Sir Benfro 10:00, 11:00 a 13:00 Ebostiwch - Angharad.lewis@meithrin.cymru
Mehefin 15fed Parc Ynysangharad, Pontypridd 10:15, 11:30, 12:45 Ebostiwch - ceri.preston@meithrin.cymru
Mehefin 16eg Galeri, Caernarfon 9:30, 11:00 a 13:15 https://www.galericaernarfon.com/beth-sydd-mlaen-selected.php?show-id=873645616
Mehefin 23ain Gerddi Botaneg, Sir Gâr 10:30, 11:30, 12:45 a 13:45 Ebostiwch - jayne.thomas@meithrin.cymru
Mehefin 30ain Fferm Ffantasi, Ceredigion 10:00, 11:00, 12:00 a 13:30 Ebostiwch - heulwen.jones@meithrin.cymru
Gorffennaf 14eg Ysgol y Llys, Prestatyn 10:00 https://www.ticketsource.co.uk/gwyldewinadoti2023/t-zzyydya
Gorffennaf 14eg Ty Pawb, Wrecsam 13:15 Wedi gwerthu allan
Gorffennaf 14eg Ty Pawb, Wrecsam 14:00 https://www.ticketsource.co.uk/gwyldewinadoti2023/t-pqoxqzz

Gallwch wylio sioe Siani Sionc oedd yn rhan o daith 2022 yma.