Mae Gŵyl Dewin a Doti yn teithio o amgylch Cymru yn ystod mis Mai a Mehefin.

Mae Gŵyl Dewin a Doti yn ŵyl deithiol sy’n digwydd bob blwyddyn ar hyd a lled Cymru. Dyma gyfle gwych i weld Dewin a Doti mewn sioe sy’n llawn o ganeuon, dawnsio a hwyl i blant bach sy’n mynd i’n Cylchoedd Meithrin a Meithrinfeydd dydd. Eleni fe fydd dau adlonwr mwyaf poblogaidd Cymru yn uno i gynnal y daith, sef Siani Sionc a Martyn Geraint.

Dyma fanylion taith 2024.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd Ticedi Manylion pellach
13/06/24 Ceredigion, Fferm Ffantasi, Llanrhystud 10:00y.b, 11:00y.b, 12:00y.p and 1:30y.p ebostiwch heulwen.jones@meithrin.cymru neu ffoniwch 07483 925273 Heulwen.Jones@meithrin.cymru / Angharad.Lewis@meithrin.cymru
14/06/24 Gerddi botaneg, Sir Gâr 10:30y.b, 11:30y.b, 12:30y.p ac 1:30y.p Digwyddiad i'r Cylchoedd yn unig Digwyddiad i'r Cylchoedd yn unig
14/06/24 Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, CF5 6XB 10.30y.b, 11.45y.b, 13.00y.p a 14:00y.p https://www.eventbrite.co.uk/e/gwyl-dewin-a-doti-2024-tickets-895219033227 Abigail.Williams@meithrin.cymru
20/06/24 Y Plas. Machynlleth, Ffordd Aberystwyth. SY20 8ER 10:30yb https://www.ticketsource.co.uk/null/t-pqxraep?eventref=GwylDewinaDotiMachynlleth marchnata@meithrin.cymru
21/06/24 Ysgol Morfa Rhianedd, Llandudno 9:30y.b https://www.ticketsource.co.uk/gwyldewinadoti2024 Ceri.Edwards@meithrin.cymru
21/06/24 Neuadd y Dref, Dinbych 13:30y.h https://www.ticketsource.co.uk/gwyldewinadoti2024 Ceri.Edwards@meithrin.cymru

Dyma flas o’r sioeau sydd wedi bod yn y gorffennol gyda Martyn Geraint a Siani Sionc!