Y Dull Trochi Iaith = Popeth yn Gymraeg

Y Dull Trochi Iaith yw’r ffordd orau o roi’r Gymraeg i blant bach di-Gymraeg. Dyma’r ffordd orau i gychwyn taith i ddod yn ddwyieithog.

Yn yr adran hon ry’n ni wedi datblygu adnoddau fydd yn:

– rhoi gwybodaeth ichi am elfennau pwysig o ddatblygiad iaith plant

– dysgu pam a sut mae’r Dull Trochi Iaith yn cael ei ystyried fel y dull mwyaf effeithiol o gyflwyno’r Gymraeg gan arbenigwyr;

– eich galluogi i ddefnyddio’r Dull Trochi yn hyderus gyda phlant bach yn eich gofal

 

Adnodd hunan-astudio ‘Gair am air’.

 

 

Mwy o wybodaeth am y Dull Trochi gan yr arbenigwyr Siân Wyn Siencyn ac Yr Athro Enlli Thomas.

Taflen Y Dull Trochi

Lawrlwytho