Talaith Gogledd Orllewin (Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy)

Rheolwr Talaith Gogledd-Orllewin – Delyth Jones, delyth.jones@meithrin.cymru, 07792 947 026

Diprwy Reolwr Talaith Gogledd-Orllewin – Haf Rowlands, haf.rowlands@meithrin.cymru, 07792 946042

De Arfon / Dwyfor – Eifiona Davies, eifiona.davies@meithrin.cymru, 07792 946888

Gogledd Arfon – Ffion Medi Pierce, ffion.pierce@meithrin.cymru, 07792 947018

Meirionnydd –  Angharad Roberts, angharad.roberts@meithrin.cymru, 07483 405995

Dwyfor / Arfon / Meirionnydd – Buddug Hughes, buddug.hughes@meithrin.cymru, 07484 053303

De Môn / Gogledd Môn – Elin Haf Morris Jones, elin.haf@meithrin.cymru, 07494 491596

De Môn / Gogledd Môn – Nia Evans, nia.evans@meithrin.cymru, 07483 446461

Talaith Gogledd Ddwyrain

Rheolwr Talaith Gogledd-Ddwyrain (Dydd Llun – Dydd Mercher) – Carys Gwyn, carys.gwyn@meithrin.cymru, 07747 615941

Rheolwr Talaith Gogledd-Ddwyrain (Dydd Iau – Dydd Gwener) – Ceri Edwards, ceri.edwards@meithrin.cymru, 07772 991742

Dirprwy Reolwr Talaith Gogledd-Ddwyrain (Dydd Llun – Dydd Mercher) – Ceri Edwards, ceri.edwards@meithrin.cymru, 07772 991742

Dirprwy Reolwr Talaith Gogledd-Ddwyrain (Dydd Iau – Dydd Gwener) – Helen Jones, helen.jones@meithrin.cymru, 07483 324366

Fflint / Dinbych – Gaenor Richards, gaenor.richards@meithrin.cymru, 07792 946986

Wrecsam / Dinbych – Catherine Morris, catherine.morris@meithrin.cymru, 07792 959020

Conwy – Non Jennings, non.jennings@meithrin.cymru, 07792 947004

Conwy / Dinbych – Nia Wyn Jones, nia.jones@meithrin.cymru, 07792 945640

Gogledd Powys – Nia Chapman, nia.chapman@meithrin.cymru, 07800 540170

 

Talaith De Orllewin a'r Canolbarth

Rheolwr Talaith De-Orllewin a’r Canolbarth – Heather Davies Rollinson, heather@meithrin.cymru, 07734 796323

Dirprwy Reolwr Talaith De-Orllewin a’r Canolbarth – Eirwen Hughes, eirwen.hughes@meithrin.cymru, 07800 540239

De Ceredigion /Gogledd Caerfyrddin – Angharad Lewis, angharad.lewis@meithrin.cymru, angharad.lewis@meithrin.cymru, 07792 946917

Penfro / Caerfyrddin – Jill Lewis, jill.lewis@meithrin.cymru, 07800 540434

Caerfyrddin / De Powys / Abertawe – Kathryn Jones, kathryn.jones@meithrin.cymru, 07483 366234

Caerfyrddin – Jayne Thomas, jayne.thomas@meithrin.cymru, 07792 946904

Caerfyrddin – Tanwen Randell Davies, tanwen.randell@meithrin.cymru, 07837 964921

De Powys – Olwen Jones, olwen.jones@meithrin.cymru, 07494 491670

Abertawe/ Castell Nedd / Port Talbot – Elin Davies, elin.davies@meithrin.cymru, 07483 149561

Caerfyrddin / Gogledd Ceredigion – Heulwen Jones, heulwen.jones@meithrin.cymru, 07483 925273

Talaith De Ddwyrain

Rheolwr Talaith De Ddwyrain (Dydd Llun/Mawrth/Iau) – Ann Angell, ann.angell@meithrin.cymru, 07967 017385

Rheolwr Talaith De Ddwyrain (Dydd Mercher/Gwener) – Nia Parker, nia.parker@meithrin.cymru, 07792 948882

Dirprwy Reolwr Talaith De Ddwyrain (Dydd Llun/Mawrth/Iau) – Nia Parker, nia.parker@meithrin.cymru, 07792 948882

Rhondda Cynon Taf / Merthyr – Bethan Owen, bethan.owen@meithrin.cymru, 07800 540316

Bro Morgannwg a’r Cyffiniau – Abigail Williams, abigail.williams@meithrin.cymru, 07977 641597

Caerdydd a’r Cyffiniau – Sioned Jones, sioned.jones@meithrin.cymru, 07966 313119

Caerffili / Blaenau Gwent / Torfaen / Mynwy – Manon Jones-Berry, manon.jones-berry@meithrin.cymru, 07792 951187

Casnewydd / Mynwy / Caerffili – Jade Davies, jade.davies@meithrin.cymru, 07792 952107

Rhondda Cynon Taf – Anwen Parry, anwen.parry@meithrin.cymru, 07484 053318