Cyfle i addysgu a datblygu staff i sicrhau eich bod yn cynnig y cyfleoedd gorau i blant bach Cymru

Mae’r cymhwyster Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn addas i staff profiadol, dros 18 oed, sydd am ddatblygu eu potensial fel arweinwyr a’r rhai sydd â phrofiad mewn rôl arwain neu reoli yn y sector Gofal Plant.

Mae dau gymhwyster yn rhan o’r cymhwyster hwn :

  • Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
  • Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

 

Ffurflen Gais 

Gwnewch gais heddiw i wneud cymhwyster lefel 5 mewn Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Dyma brofiad Catrin Jones Williams – Rheolwr Meithrinfa Camau Bach – yn esbonio sut mae gwneud y cwrs Lefel 5 wedi ei galluogi i ddatblygu ei sgiliau o fewn y Feithrinfa.

Taflen wybodaeth Lefel 5

Lawrlwytho