Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 08.45-3.45
Dydd Mawrth 08.45-3.45
Dydd Mercher 08.45-3.45
Dydd Iau 08.45-3.45
Dydd Gwener 08.45-3.45
Manylion cyswllt Arweinydd: CARYS MAIR LLOYD 01970 639670 cylchmeithrinaberystwyth@gmail.com
Cyfeiriad CANOLFAN INTEGREDIG MUDIAD MEITHRIN BOULEVARD DE SAINT BRIEUC ABERYSTWYTH SY23 1PD
Math o Gylch Cylch Meithrin
  • Gofal Dydd Llawn (Wedi'i reoli gan y Pwyllgor)
  • Clwb Cinio
  • Ariannwyd yn rhannol gan Flying Start
  • Cludiant
  • Gofal Cofleidiol