Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.10-3.10
Dydd Mawrth 9.10-3.10
Dydd Mercher 9.10-3.10
Dydd Iau 9.10-3.10
Dydd Gwener 9.10-3.10
Manylion cyswllt Arweinydd: SARAH HEWETT 07766 540412 cylchmeithrincreigiau@gmail.com
Cyfeiriad NEUADD Y SGOWTIAID 24 CASTLE CLOSE CREIGIAU CF15 9EU
Math o Gylch Cylch Meithrin
Cylch Cost £15.00 Y SESIWN (9.10-11.40 NEU 12.40-3.10) CLWB (11.40-12.45)
  • Cylch Cyfansawdd
  • Gofal Dydd Llawn (Wedi'i reoli gan y Pwyllgor)
  • Clwb Cinio
  • Cylch Ti a Fi
  • Gofal Sesiynol
  • Gofal Cofleidiol