Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 11.30-15.10
Dydd Mawrth 11.30-15.10
Dydd Mercher 11.30-15.10
Dydd Iau 11.30-15.10
Dydd Gwener 11.30-15.10
Manylion cyswllt Arweinydd: ELERI ROBERTS 07706 336342 cmdyffrynyrenfys@gmail.com
Cyfeiriad YSGOL DYFFRYN YR ENFYS FFORDD LLANRWST DOLGARROG LL32 8QE
Math o Gylch Cylch Meithrin
Cylch Cost 11.30-12.00 (£1.00), 12.00-1.00 (£6.00), 1.00-3.10 (£12.00)
  • Cylch Cyfansawdd
  • Clwb Cinio
  • Gofal Sesiynol