Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 7:30-6.00
Dydd Mawrth 7:30-6.00
Dydd Mercher 7:30-6.00
Dydd Iau 7:30-6.00
Dydd Gwener 7:30-6.00
Manylion cyswllt Arweinydd: LOWRI OWEN 01248 725825 post@meithrinfamedra.co.uk
Cyfeiriad CANOLFAN PLANT LLANGEFNI FFORDD Y COLEG LON TALWRN LLANGEFNI LL77 7LP
Math o Gylch Meithrinfa Ddydd
  • Clwb Ar Ôl Ysgol
  • Gofal Dydd Llawn (Elusen) Cymraeg
  • Rheolir gan Mudiad Meithrin
  • Cludiant
  • Gofal Cofleidiol

Cyfleoedd cyflogaeth

Cynorthwyydd Un i Un Meithrinfa Medra

Cyflog: Cynorthwyydd Lefel 3: MCC3 £10.82 yr awr. Lefel 2: MCC2 £10.62 yr awr. Cynorthwyydd digymhwyster: MCC1 £10.42 yr awr

Dyddiad Cau: 04/04/2023

3 days ago Darllen mwy
Cogydd Cynorthwyol Meithrinfa Medra

Cyflog: MCC1: £20,319 y flwyddyn pro rata sef £10.42 yr awr

Dyddiad Cau: 30/03/2023

5 days ago Darllen mwy
Cynorthwyydd Meithrinfa Medra (dros gyfnod mamolaeth)

Cyflog: Cynorthwyydd Lefel 5 – MCC4, £21,489 (pro rata); Cynorthwyydd Lefel 3 – MCC3, £21,099 (pro rata); Cynorthwyydd Lefel 2 – MCC2 - £20,709 (pro rata); Cynorthwyydd di-gymhwyster MCC1, £10.42 yr awr

Dyddiad Cau: 28/03/2023

1 week ago Darllen mwy
Cogydd Cyflenwi Meithrinfa Medra

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 02/04/2023

5 days ago Darllen mwy
Cynorthwyydd Clwb ar ol Ysgol a Chlwb Gwyliau Meithrinfa Medra

Cyflog: Cynorthwyydd Lefel 2 – MCC2 £20,709 (pro rata); Cynorthwyydd Lefel 3 – MCC3, £21,099 (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/04/2023

5 days ago Darllen mwy
Cynorthwyydd Achlysurol Meithrinfa Medra

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 02/04/2023

5 days ago Darllen mwy