Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 7.45-6.00
Dydd Mawrth 7.45-6.00
Dydd Mercher 7.45-6.00
Dydd Iau 7.45-6.00
Dydd Gwener 7.45-6.00
Manylion cyswllt Arweinydd: RHIAN DAVIES 01974 272022 meithrinfa.enfys@gmail.com
Cyfeiriad YR HEN YSGOL CROSS INN LLANON SY23 5NE
Math o Gylch Meithrinfa Ddydd
Cylch Cost £46.25
  • Gofal Dydd Llawn (Busnes Preifat) Cymraeg
  • Cludiant