Oriau agor

Sesiwn Meithrin

Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.00-3.00
Dydd Mawrth 9.00-3.00
Dydd Mercher 9.00-3.00
Dydd Iau 9.00-3.00
Dydd Gwener 9.00-3.00
Manylion cyswllt Arweinydd: JOANNE GODDARD / RACHEL HUGHES 07748 715564 cylchmeithrinrhosneigr@gmail.com
Cyfeiriad Y CABAN YSGOL GYNRADD RHOSNEIGR LON DYWOD RHOSNEIGR LL64 5XA
Math o Gylch Cylch Meithrin
Cylch Cost £8.00 y sesiwn (9.00-11.00 / 11.00-1.00 / 1.00-3.00)
  • Gofal Dydd Llawn (Wedi'i reoli gan y Pwyllgor)
  • Clwb Cinio
  • Gofal Cofleidiol