Nodyn Preifatrwydd Mudiad Meithrin

Rydym yn prosesu data personol wrth gyflawni ein gweithgareddau rheolaidd. Y Mudiad Meithrin yw’r rheolwr ac yn gyfrifol am eich data personol. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a phrosesu teg unrhyw ddata a dderbyniwn.
Rydym wedi cofrestru yn flynyddol gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) fel rheolwr data.

Isod mae’r hysbysiad preifatrwydd sy’n esbonio sut a pham, trwy bob gweithgaredd busnes, yr ydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn.

Datganiad Preifatrwydd Mudiad Meithrin

Lawrlwytho