Mae taith pob un o’n dysgwyr i ddechrau dysgu Cymraeg yn wahanol. Dyma flas o brofiadau rhai sydd wedi mynychu sesiynau Clwb Cwtsh.