Yn 2021 fe ddathlodd Mudiad Meithrin ei ben-blwydd yn 50 oed.

Un o’r digwyddiadau a drefnwyd oedd comisiynu 5 ffotograffydd i dynnu 10 llun o blant o dan 5 mlwydd oed fel darlun o fywyd plant yn 2021. Y ffotograffwyr a fu’n rhan o’r prosiect oedd Glenn Edwards, Kristina Banholzer, Betsan Evans, Natasha Hirst ac Alannah Griffiths. Cymrwch olwg ar eu gwaith drwy glicio ar y fideos isod.

Lluniau Celf Calon

Lluniau Kristina Banholzer

Lluniau Natasha Hurst

Lluniau Glenn Edwards

Lluniau Alannah Griffiths